Przeniesienie kredytu do innego banku – jak to zrobić?

Przeniesienie kredytu do innego banku

Kredyty zaciąganie jeszcze kilka lat temu, nie charakteryzowały się jeszcze tak dobrymi warunkami współpracy z bankiem, jak zobowiązania udzielane dzisiaj. Wszystko przez ogromną konkurencję, jaka panuje na rynku usług finansowych. Nic dziwnego, że kredytobiorcy zastanawiają się, jak wykonać przeniesienie kredytu, by ten mógł być spłacany na lepszych zasadach. Jak to zrobić i czy w ogóle jest to możliwe? O tym piszemy w poniższym artykule.

Przeniesienie kredytu – czy jest taka możliwość?

Jeszcze do niedawna banki mogły zastrzegać taką możliwość, przez co przeniesienie kredytu nie mogło być dokonane. Oznaczało to, iż kredytobiorca, który podpisał umowę z jednym bankiem, musiał regulować zobowiązanie aż do końca jej trwania w tej samej instytucji. Istniała oczywiście możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Banki umożliwiały też przeniesienie kredytu, natomiast żądały za tego rodzaju operację wysokich prowizji, przez co ta stawała się zupełnie nieopłacalna.

Dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo przeniesienie kredytu do innego banku jest prawem kredytobiorcy, z którego ten może dowolnie korzystać. Prowizje nadal są możliwe, zaś ich wysokość jest uregulowana prawnie, by zabezpieczać interesy klientów.

Przeniesienie kredytu – po co robić?

Potrzeby kredytobiorców są różne. Przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku, może mieć różne cele. Najczęściej taki proces realizuje się w celu osiągnięcia znacznie korzystniejszych warunków spłaty. Nowy bank reguluje należność wobec instytucji, w której dany kredyt gotówkowy został zaciągnięty pierwotnie i ustanawia nowe, lepsze zobowiązanie. Kredyt gotówkowy jest wtedy najczęściej tańszy albo klient banku uzyskuje preferencyjne warunki współpracy. Możliwe jest wydłużenie okresu spłaty comiesięcznych rat, przez co te stają się niższe, a kredytobiorca odzyskuje płynność finansową. Przeniesienie kredytu może wiązać się też z konsolidacją zobowiązań, a więc łączeniem co najmniej kilku. To dobry pomysł w ramach oddłużania.

Warto również pamiętać, że współcześnie zaciągane kredyty gotówkowe charakteryzują się znacznie lepszymi warunkami. Przede wszystkim są tańsze, dzięki czemu kredytobiorca może generować oszczędności. Nowe kredyty są też innowacyjne – bardzo często zaciągane online, również przez internet przebiega ich obsługa, a klient banku może nawet dobierać dodatkowe środki. Tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnych potrzeb kredytobiorcy.

Przeniesienie kredytu – jak wybrać nowy bank?

Jeśli rzeczywiście przeniesienie kredytu ma nastąpić, należy wybrać dobry bank, z którym będzie trwać nowa współpraca. Może okazać się, że taka operacja jest zupełnie nieopłacalna, a klient uzyska jeszcze gorsze warunki, aniżeli te, zgodnie z którymi spłacał kredyt na dotychczasowych warunkach. Nowe zobowiązanie powinno być tańsze, wydłużone w czasie, mieć niższe raty, być atrakcyjne pod względem kontaktu z bankiem, obsługi klienta czy możliwości dobierania innych produktów na preferencyjnych warunkach. Pamiętajmy zresztą, że możliwe jest nie tylko przeniesienie kredytu gotówkowego, ale też wszelkich zobowiązań celowych, jak przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. Należy uwzględnić, że każdy kredyt jest inny, zaciągany na inną wartość i czas spłaty, charakteryzujący się innym ryzykiem kredytowym. Właśnie dlatego najpierw należy porównać co najmniej kilka konkurencyjnych względem siebie ofert, a dopiero później wybrać najlepszą opcję.

Z pomocą przychodzą rankingi kredytowe. To zestawienia, które ujmują oferty bankowe, jakie wiążą się z możliwością przenoszenia zobowiązań. Tutaj pod uwagę zawsze warto brać nie tylko oprocentowanie, wysokość comiesięcznej raty czy trwania umowy z bankiem. Przede wszystkim ważny jest wskaźnik RRSO, który pokaże całkowite koszty kredytu regulowanego na nowych warunkach. Pamiętajmy o prowizji za przeniesienie kredytu, bo to ona bardzo często sprawia, że ten zabieg staje się nieopłacalny.

Przeniesienie kredytu a zdolność kredytowa

Co ważne, bank, który przejmie zobowiązanie i ustanowi kredyt na nowych, lepszych warunkach, zawsze weryfikuje zdolność kredytową potencjalnego klienta. Fakt, że otrzymaliśmy decyzję pozytywną jakiś czas temu, wcale nie oznacza, że dzisiaj również mamy możliwość podjęcia współpracy z instytucją bankową. Mogła zmienić się nasza historia i zdolność kredytowa, zmianie ulec mogła wysokość dochodów, mogły też wzrosnąć koszty stałe. Z całą pewnością zmieniły się przecież ogólne warunki udzielania kredytów, bo sytuacja na rynku usług finansowych zmienia się przecież diametralnie. Znaczenie ma również polityka kredytowa, jaką prowadza banki, a ta jest zawsze indywidualna. Przed wnioskowaniem o przeniesienie kredytu warto więc oszacować swoje możliwości i szansę na współpracę z innym bankiem. W tym celu przyda nam się kalkulator kredytowy, który wyliczy nie tylko koszty kredytu na nowych warunkach, ale też zdolność kredytową niezbędną do podjęcia współpracy.…

Jakie jest maksymalne oprocentowanie kredytu?

Obecnie kredyty według nowych rozporządzeń powinny mieć maksymalne oprocentowanie do 8%. Jest to odpowiedź na obecną sytuację pandemiczną, przez którą wielu konsumentów przy wyższym oprocentowaniu nie mogło sobie pozwolić na kredyt bądź pożyczkę. Maksymalne oprocentowanie kredytu, które zostało ustalone odgórnie przez RPP ma zapobiec zbyt wysokim kwotom oprocentowania dla pożyczek i kredytów oraz zwiększyć płynność finansową kredytobiorców.

Maksymalne oprocentowanie kredytu 2020

W dniu 8 kwietnia 2020 r. RPP obniżyło oprocentowanie o kolejne 50 punktów bazowych. Od tego dnia stopa referencyjna NBP obowiązuje na poziomie 0,50% w skali rocznej. Jest to historyczne minimum, spowodowane m.in. pandemią. Dla przedsiębiorców jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ pożyczki oraz kredyty są znacznie tańsze i przez to łatwiejsze do spłacenia. Oprocentowanie na poziomie 8% w skali roku wielu producentom, którzy mocno inwestują w nowy sprzęt, czy materiały do produkcji, ułatwia nowe projekty i rozbudowanie firm.

Zgodnie z art. 359. § 2 oraz art. 359. § 21 Kodeksu Cywilnego (KC) wiemy, jakie może być maksymalne oprocentowanie kredytu. Według tych założeń maksymalne oprocentowanie kredytu 2020 nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe z kolei to suma stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych. Obecna stopa referencyjna wynosi 0,5%, a odsetki ustawowe wynoszą 4%. Maksymalne odsetki w skali rocznej są równe 8%.

Maksymalne oprocentowanie kredytów 2021 – czy coś się zmieniło?

W 2021 roku nadal obowiązują zasady z zeszłego roku, czyli według interpretacji przepisów KC niższe oprocentowanie obejmuje pożyczki, które osoby fizyczne oraz spółki zaciągają w polskich bankach. Przepis ten obowiązuje również przy pożyczkach zagranicznych, czy wewnątrzgrupowych. Jeśli finansowania, w których umowne oprocentowanie jest wyższe niż odsetki maksymalne, powinno się stosować próg 8%.

Czy maksymalne oprocentowanie kredytów 2020 jest dobrym pomysłem?

Z jednej strony to wspaniała wiadomość dla osób prywatnych, które chcą ciąć koszty pożyczek. Z drugiej jednak strony taki narzucony limit oprocentowania nie przekłada się na warunki rynkowe, jakie obecnie panują. Również nie jest brane pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z udzieleniem pożyczki, czy ubezpieczenie, okres trwania finansowania – te wszystkie czynniki maja niebagatelny wpływ na rynkowy poziom finansowania.

Obniżenie oprocentowania kredytów może również wiązać się z tym, że część przedsiębiorców nie będzie miało dostępu do finansowania, w tym pomocy przy bardziej ryzykownych inwestycjach – takie udzielane pożyczki na inwestycje posiadały odpowiednio wyższe oprocentowanie, co miały odzwierciedlenie w warunkach umowy. Problem z otrzymaniem takiego finansowania to duże ograniczenie konkurencyjności, ale również swobody gospodarczej.

Maksymalne oprocentowanie kredytów 2021 — jakie daje korzyści

Nie jest jednak powiedziane, że ustanowienie takich przepisów dotyczących oprocentowania kredytów jest całkowicie złą decyzją. Istnieje wiele firm finansujących przedsiębiorców i osoby prywatne, które to firmy bardzo zawyżały koszty kredytów. Takie działania RPP mają na celu ochronę konsumentów przed nadmiernymi kosztami związanymi z pożyczkami. Jest to część działań zabezpieczenia konsumentów przed bezprawną lichwą.

Banki od dawna posiadają w swoich przepisach informacje, że każdy konsument, czy przedsiębiorca ma prawo znać warunki kredytowania, a także mieć możliwość negocjowania warunków. W umowach z bankami na pewno znajdziemy informacje o wszystkich kosztach kredytu, ale również oprocentowaniu i rocznych stopach oprocentowania. Te dane są zawarte także w harmonogramie spłat kredytu i samej umowie. Przed zawarciem umowy warto przeczytać wszystkie te warunki, by nie być zaskoczonym podczas spłacania zobowiązania. Przy wysokich finansowaniach rzędu np. 10000 zł i więcej warto pomyśleć również o ubezpieczeniu kredytu oraz zapytać, czy istnieje możliwość darmowej wcześniej spłaty zobowiązania.…

Ustawa o kredycie konsumenckim 2021 – omówienie

Ustawa o kredycie konsumenckim 2021 – omówienie

Obowiązująca od kilku lat ustawa o kredycie konsumenckim jest systematycznie aktualizowana, tak aby zapewniała jak najlepszą ochronę konsumentów korzystających z usług kredytowych. To właśnie w niej uregulowane są takie kwestie jak maksymalne koszty kredytu, czy obowiązek informowania klienta przez instytucję finansową o wszystkich opłatach przed zawarciem umowy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy ustawy, które warto znać, według stanu prawnego obowiązującego w 2021 roku.

Ustawa o kredycie konsumenckim – podstawowe informacje

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli kogo dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim.

Otóż kredyt konsumencki to każdy odpłatny kredyt lub pożyczka, które zaciągamy jako osoby fizyczne od instytucji finansowej na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą i których kwota nie przekracza 255 550 zł.

W praktyce więc do tej kategorii kredytów należy zaliczyć wiele popularnych produktów m.in. bankowe kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, ratalne, pożyczki pozabankowe, a także niektóre chwilówki. Zasady ich udzielania reguluje kilka aktów prawnych, z których najważniejszym jest właśnie Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. i późniejszymi zmianami. Jej wejście w życie miało miejsce 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli od 17 czerwca 2011 r.

Jest to nowa ustawa o kredycie konsumenckim, ponieważ zastąpiła ona wcześniejszy akt prawny z 2001 roku wskutek konieczności dostosowania polskich przepisów do wytycznych Unii Europejskiej. Jej zapisy regulują przede wszystkim:

 • zasady zawierania umów o kredyt konsumencki,
 • maksymalne koszty kredytu,
 • prawa i obowiązki kredytodawcy i kredytobiorcy,
 • zasady prowadzenia działalności przez instytucje pożyczkowe, czyli tzw. parabanki.

Od 2011r. ustawa o kredycie konsumenckim była kilkukrotnie zmieniana – ostatnia większa nowelizacja miała miejsce w 2019 roku. Wybrane przepisy, konkretnie te dotyczące pozaodsetkowych kosztów kredytu, zostały także zmienione w 2020 roku w związku z wprowadzoną tarczą antykryzysową na czas pandemii koronawirusa – zmiany te będą obowiązywały do 31 marca 2021 r.

Ustawa o kredycie konsumenckim – najważniejsze postanowienia

Jeśli chodzi o najważniejsze postanowienia, ustawa o kredycie konsumenckim reguluje przede wszystkim dość precyzyjnie zasady udzielania takiego kredytu klientom, kładąc nacisk na ochronę ich interesów.

Najważniejsze rodzaje ochrony kredytobiorcy wynikające z tych przepisów to:

 • prawo konsumenta do bezkosztowego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn (nie jest więc konieczne uzasadnienie takiej decyzji),
 • prawo do informacji w zakresie warunków i kosztów zaciągnięcia zobowiązania – kredytodawcy mają obowiązek udzielenia takiej informacji przed zawarciem umowy, a w przypadku kosztów także w reklamach produktów,
 • prawo do otrzymania wzoru umowy i formularza informacyjnego przed zaciągnięciem kredytu,
 • prawo do otrzymania harmonogramu spłat na podstawie złożonego w tej sprawie wniosku,
 • prawo do wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny w każdym czasie trwania umowy,
 • prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, a także jego nadpłaty,
 • określenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu (koszty pozaodsetkowe to np. prowizja, opłata przygotowawcza itp.).

Ustawa o kredycie konsumenckim definiuje również RRSO oraz sposób obliczania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, czyli wskaźnika reprezentującego całkowite koszty kredytu. Jego przedstawianie w reklamie i ofercie wraz z przykładem reprezentatywnym kredytu jest obowiązkiem zarówno banków, jak i instytucji oferujących pożyczki.

W ustawie znaleźć można także zapisy mówiące o tym, co powinna zawierać umowa kredytu konsumenckiego oraz zasady jego udzielania np. obowiązek badania zdolności kredytowej klientów.

Działalność instytucji pożyczkowych to kolejne ważne zagadnienie, jakie reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Chodzi tutaj o tzw. parabanki oferujące popularne pożyczki i chwilówki. Zgodnie z przepisami aby móc prowadzić działalność pożyczkową muszą one m.in. mieć odpowiednią formę prawną (sp. z o.o. lub s.a.), mieć kapitał zakładowy pokryty własnym wkładem pieniężnym w wysokości minimum 200 000 zł, a także wpisać się do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF. Analogicznie ustawa reguluje także działalność pośredników kredytowych.

Jak widać, zakres regulacji, jakie wprowadziła ustawa o kredycie konsumenckim, jest bardzo szeroki. Z punktu widzenia klientów instytucji kredytowych najważniejszymi zapisami są te dotyczące maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, obowiązku informowania o wszystkich kosztach kredytu już na etapie jego reklamowania, możliwości odstąpienia od umowy, czy wreszcie wcześniejszej spłaty zobowiązania i otrzymania z tego tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek. To właśnie te postanowienia znacząco zwiększyły bezpieczeństwo korzystania z produktów finansowych. Dotyczy to szczególnie tych oferowanych przez instytucje pozabankowe, których działalność przed uchwaleniem ustawy o kredycie konsumenckim (jak również uzupełniającej ją ustawy antylichwiarskiej) pozostawała niemal poza jakąkolwiek kontrolą.

Warto dodać, że wciąż zamrożone są prace nad kolejnymi zmianami ustawy antylichwiarskiej zmieniającej wybrane postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w …

Wkład własny na kredyt hipoteczny

Wkład własny na kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to dla wielu Polaków jedyny sposób za zakup wymarzonego mieszkania. Chcesz mieć własne cztery kąty, jednak nie stać Cię na sfinansowanie tej inwestycji z własnego budżetu? Pamiętaj, że żeby otrzymać kredyt, należy zgromadzić odpowiedni wkład własny. Jakie warunki trzeba spełnić składając wniosek kredytowy? Ile obecnie wynosi wkład własny przy zakupie nieruchomości?

Kredyt hipoteczny – sprawdź, jakie warunki musisz spełnić

Najważniejsza jest zdolność kredytowa, którą banki wyliczają na podstawie rozmaitych parametrów. Klienci są proszeni o podanie wysokości dochodów – swoich oraz małżonka, a także określenie stałych miesięcznych wydatków, które rodzina ponosi w związku z utrzymaniem. Ważne są również inne zobowiązania, takie jak raty kredytów, pożyczek, otwarte linie kart kredytowych czy alimenty – słowem wszystko, co regularnie uszczupla domowy budżet. Zdolność liczona jest też na podstawie rodzaju umowy, na podstawie której kredytobiorca osiąga przychody, ale banki sprawdzają również wiek i stan cywilny, a także liczbę osób pozostających na utrzymaniu. Czy na kredyt trzeba mieć wkład własny? Klient, który chce otrzymać kredyt hipoteczny, powinien wnieść swój kapitał – nie może być on skredytowany.

Jaki wkład własny – kredyt hipoteczny

Na wysokość wkładu ma wpływ Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która wydaje specjalne zalecenie dla banków. Obecnie obowiązują regulacje, na mocy których instytucje nie mogą finansować 100% wartości przedmiotowej nieruchomości. Klient, który chce otrzymać kredyt na zakup mieszkania lub domu, musi przedstawić 20% wkładu własnego. W szczególnych sytuacjach bank może zgodzić się na 10% wkładu własnego. W takiej sytuacji klient musi jednak wykupić specjalne ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, którego wartość będzie co miesiąc doliczana do każdej raty. Wkład własny na kredyt hipoteczny musi pochodzić ze środków kredytobiorcy, ale prawo stanowi, że może być uzyskany np. w wyniku darowizny.

Wkład własny kredyt hipoteczny – na czym polega?

20% lub 10% wkładu własnego – od jakiej kwoty należy go liczyć? Wkład nie jest uzależniony od kwoty kredytu, ale wartości nieruchomości pozostającej przedmiotem umowy kredytowej. Jeśli zatem mieszkanie kosztuje 400 tysięcy złotych, to klient korzystający z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powinien zgromadzić minimum 40 tysięcy złotych swojego kapitału. Oczywiście nie wszystkie banki zgadzają się na tak niski wkład – niektóre wymagają minimum 20%. Warto przy tym zauważyć, że w dobie kryzysu związanego z pandemią banki zaostrzają kryteria – wiele instytucji oczekuje od klientów 30%, a nawet 40% własnego kapitału. Takie wymogi ma ING Bank Śląski oraz BOŚ – Bank Ochrony Środowiska. Czy wysokość wkładu własnego można negocjować? Tak, podobnie jak inne parametry kredytu. Dużo zależy od sytuacji finansowej kredytobiorcy, ale znaczenie ma także rodzaj i status nieruchomości. Zdarza się, że analitycy banku podnoszą poziom oczekiwanego wkładu własnego, jeśli uznają, że nieruchomość jest niestandardowa.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Obecnie banki działają na podstawie Rekomendacji S, której znowelizowana wersja obowiązuje od 2017 roku. Jeszcze kilka lat temu było możliwe otrzymanie kredytu hipotecznego bez własnego kapitału, ale z roku na rok kryteria były zaostrzane. Obecnie żaden bank nie sfinansuje 100% wartości mieszkania, kredytobiorcy muszą zatem przygotować się do tej inwestycji i zgromadzić wkład własny. Okazuje się jednak, że wkład nie musi mieć wyłącznie formy pieniężnej. Możliwe jest bowiem wniesienie wkładu w postaci działki budowlanej. Planujesz zaciągnąć kredyt pod budowę wymarzonego domu i jesteś właścicielem nieruchomości gruntowej, na której wzniesiesz budynek? Jeśli jej wartość stanowi 10% lub 20% wartości planowanej inwestycji, to działka może stanowić kapitał własny. Oprócz tego za wkład mogą posłużyć koszty poniesione na zakup materiałów budowlanych, a także środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym.…

Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej ?

Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej ?
Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej ?

Wielu klientów zainteresowanych zaciągnięciem zobowiązania zastanawia się, jakie instytucje stosują najmniej wygórowane kryteria. Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej?

Czy jest to możliwe? W dobie kryzysu spowodowanego pandemią wiele osób straciło źródła dochodu, a co za tym idzie – również zdolność kredytową. Jak zaradzić tej sytuacji? Przedstawiamy wybrane oferty banków oraz firm z sektora pożyczkowego.

Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej – oferty banków

Banki stosują restrykcyjne kryteria dotyczące zdolności kredytowej i drobiazgowo prześwietlają potencjalnych klientów – sprawdzają ich sytuację finansową, przeszłość kredytową oraz inne czynniki, które mogą wpłynąć na wiarygodność konsumentów. Banki, udzielając kredytów, działają na podstawie wielu ustaw, np. ustawy Prawo bankowe czy ustawy o kredycie konsumenckim. Oprócz tego sposób udzielania zobowiązań reguluje Komisja Nadzoru Finansowego, która ustala między innymi wysokość wkładu własnego przy kredytach hipotecznych. Okazuje się zatem, że banki mają ograniczoną możliwość zmiany zasad, na których są udzielane kredyty. Klienci, którzy zadają sobie pytanie: gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej, mogą się zatem rozczarować.

Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej – jakie kryteria stosują banki?

Zdolność kredytowa to podstawowy czynnik, który banki biorą pod uwagę przy ocenie wiarygodności klienta oraz sprawdzaniu jego wniosku kredytowego. W związku z tym kredyt na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej nie jest możliwy do uzyskania w banku. Instytucje te weryfikują przede wszystkim:

 • wysokość dochodów klienta,
 • jego stałe zobowiązania,
 • formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza),
 • wiek i stan cywilny kredytobiorcy,
 • liczbę osób na utrzymaniu.

Oprócz tego banki sprawdzają dane dostępne w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz rejestry dłużników. Klienci, którzy nie mogą pochwalić się pozytywną historią kredytową, mają zdecydowanie mniejsze szanse na otrzymanie kredytu z banku. W jakich instytucjach można zatem otrzymać kredyt dla zadłużonych ?

Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej – oferta pozabankowa

Osobom bez zdolności kredytowej z pomocą przychodzą parabanki, czyli firmy z sektora pożyczkowego. Podmioty te oferują szybkie pożyczki gotówkowe przez internet, a proces wnioskowania o środki jest maksymalnie uproszczony. Okazuje się zatem, że kredyt bez zdolności kredytowej przez internet w parabanku to tak naprawdę pożyczka. Jaka jest różnica pomiędzy tymi rodzajami zobowiązań? Kredyty są odpłatne, a więc zawsze będą obciążone kosztami. Z kolei pożyczki to zobowiązania regulowane przez Kodeks cywilny. Według aktualnie obowiązujących przepisów pożyczka nie musi być odpłatna. Firmy pozabankowe korzystają z tej możliwości i oferują nieprocentowane pożyczki dla nowych klientów. RRSO takiej oferty wynosi 0,0%. Oznacza to, że osoba, która pożyczyła 1000 zł, będzie musiała zwrócić dokładnie tyle samo, czyli 1000 zł.

Gdzie dostanę kredyt bez zdolności kredytowej – przykładowe oferty

Jak widzimy, kredyt bez zdolności w banku nie jest możliwy. Szanse na uzyskanie dodatkowej gotówki mamy natomiast w parabanku. Sprawdziliśmy przykładowe oferty chwilówek, które obecnie są dostępne na polskim rynku. Atrakcyjną propozycję zapewnia między innymi firma NetCredit. Klienci mogą otrzymać od 550 zł do 5000 zł pożyczki. Osoby, które korzystają z usług parabanku po raz pierwszy – maksymalnie do 3000 zł. Okres spłaty zobowiązania wynosi 30 dni. Klienci są weryfikowani w BIK. Firma nie oferuje pierwszej nieoprocentowanej pożyczki dla nowych klientów.

Szybkie pożyczki przez internet oferuje również Lendon.pl. W tym przypadku pożyczkobiorcy mogą otrzymać od 500 zł do 6000 zł, a nowi klienci – do 3000 zł. Pożyczkę trzeba spłacić w ciągu 30 dni. Propozycja jest o tyle korzystna, że nie wymaga weryfikacji w BIK. Lendon.pl nie oferuje jednak darmowej pierwszej pożyczki. Wypłata środków następuje przelewem.…

Jak zaciągnąć pożyczki gotówkowe przez internet

pożyczki gotówkowe przez internet

Pożyczki gotówkowe online to rozwiązania finansowe, dzięki którym bez problemu można zdobyć gotówkę na dowolny cel. Pożyczka przez internet jest możliwa do wzięcia w kilkanaście minut z pozycji fotela. Jak się okazuje, pożyczki gotówkowe są bardzo atrakcyjnym produktem finansowym, dzięki czemu można w łatwy sposób zrealizować wiele planów.

Co warto wiedzieć o pożyczkach gotówkowych?

Pożyczki gotówkowe online stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Mają wiele zalet i wad, ale największymi zaletami pożyczek gotówkowych są łatwość i szybkość odbioru przy minimalnych formalnościach. Dlatego są one najlepszą opcją dla osób o stosunkowo niskich dochodach z tytułu bieżącej konsumpcji, aby ugasić natychmiast powstające pożary.

Zobacz również: Kredyty konsolidacyjne online dla każdego

 Mamy co najmniej dwie grupy osób, które zaciągają pożyczki pieniężne. Niektórzy biorą, bo muszą, inni biorą, ponieważ chcą spełnić. Pożyczki gotówkowe dla tych, którzy potrzebują bardzo różnych opcji i nie mają ich lub po prostu nie mają niewielkiej ilości pieniędzy przez krótki czas. Pożyczki gotówkowe są po prostu dla takich osób. Większość z nich to ludzie o niskich dochodach i niezbyt dobrym planowaniu. Tacy ludzie zwykle nie mają rezerw, ponieważ albo nie mają na to ochoty, albo sytuacja na to nie pozwala.

Jeśli pojawi się przypadkowa sytuacja, torebka jest pusta i należy pokryć wydatki. Tacy ludzie zwykle mają źródło dochodów, w przeciwnym razie nie uzyskaliby kredytu. Jednak to źródło nie jest bardzo powszechne, może być rodzajem emerytury lub najniższej pensji, która jest wypłacana całej rodzinie.

Pożyczka gotówkowa może uratować w każdej sytuacji

Jeśli w takiej rodzinie zepsuje się lodówka, takie jedzenie trzeba gdzieś przechowywać, bo się psuje. Zwłaszcza gdy jest lato. Przy takim wysiłku nie trzeba wiele czekać na następny miesiąc, zwłaszcza że zakup lodówki często musi być rozłożony na kilka miesięcy, ponieważ trzeba na czymś żyć. W tej sytuacji pożyczka pieniężna działa idealnie, która może trwać kilka lat.

Oczywiście może być nieskończona liczba przypadkowych sytuacji. Wiele osób mieszka w kraju, w którym autobusy nie kursują często. Jedynym sposobem na dotarcie do pracy jest posiadanie samochodu. Jeśli taki samochód się zepsuje, rower pozostanie, ale jeśli jest też zima, sytuacja nie jest bardzo interesująca, a naprawy samochodów są czasem dość drogie i mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Często trudno jest pokryć taką naprawę płatnością, aby można było zaciągnąć pożyczkę gotówkową. Ludzie często mają wypadki, takie jak utrata pracy, i w tym momencie zaczynają się schody, ponieważ bezrobocie wynika z braku dochodów, brak kredytu, z pewnością nie obejmuje gotówki, a zatem ta opcja nie jest odpowiednia dla osób bez dochodu.

Ponieważ pierwszą grupą są ci, którzy muszą, w drugiej grupie będą wszyscy, którzy nie muszą i nie chcą. Po pierwsze, urlopowicze prawdopodobnie będą nieco biedniejsi. Kiedy osiągamy najniższą krajową stopę procentową, często trudno jest odłożyć kilka tysięcy złotych na wakacje, a nawet jeśli chcemy iść gdziekolwiek dwa razy w roku, pożyczka pieniężna jest tutaj całkiem dobrą opcją. Nie masz dość pieniędzy, aby wziąć pożyczkę, pojechać na wakacje, a następnie spłacać pożyczkę przez miesiące.

Pożyczka gotówkowa przez internet w prostych krokach

Warto zauważyć, że taka pożyczka gotówkowa przez internet jest znacznie ciekawszą opcją dla kogoś, kto jest mniej zorganizowany, ponieważ o wiele łatwiej jest spłacić pożyczkę na kilka tysięcy złotych niż pobrać taką kwotę. Wreszcie, jeśli odliczy pewną kwotę od płatności na początku miesiąca, łatwiej jest ją odłożyć na koniec miesiąca, ponieważ nie kusi go. Istnieje również duża grupa ludzi, którzy chcą się tylko pokazać.

Nie stać ich na coś, chcą tego i pokazują, że mogą sobie na to pozwolić. Najpopularniejszym przykładem takiej sytuacji jest zakup nowego samochodu. Zwykle przeciętny Kowalski może sobie pozwolić na dziesięcioletni używany samochód, jeśli jest to ekonomiczne. Ale po co kupować stary samochód tyle, ile można kupić nowy, który zaciąga dziesiątki tysięcy pożyczek pieniężnych?

Pożyczka bankowa czy chwilówka?

Co wybrać jako pożyczkę gotówkową, standardową i tradycyjną w banku lub chwilówkę oferowaną przez parabank lub po prostu prywatną firmę. Ponieważ planujemy, aby nasza decyzja była satysfakcjonująca, warto dokładnie się nad tym zastanowić i zastanowić, jaka jest różnica między pożyczką pieniężną a pozabankową chwilówką dostępna od ręki.

Chociaż oba produkty zawierają element gotówki, różnica jest zasadnicza. Zacznijmy od pożyczki online, która jest tak powszechna. Pożyczka gotówkowa i jej podstawowym założeniem jest wsparcie gotówkowe na stosunkowo długi okres, a spłaty dokonywane są w ratach malejących lub stałych. Jest to wygodna metoda, …

Kredyty konsolidacyjne szansą na gotówkę

Kredyty konsolidacyjne online dla każdego

Kredyty konsolidacyjne pozwalają zdobyć gotówkę na spłatę zobowiązań zaciągniętych w przeszłości, jak również zdobyć dodatkową gotówkę na dowolny cel. Dzięki kredytom konsolidacyjnym dostępnym w bankach, można również zmniejszyć wysokość comiesięcznych rat, dzięki czemu spłata posiadanego zadłużenia będzie bardziej optymalna i mniej bolesna. Czytaj dalej i dowiedz się, jak działają kredyty konsolidacyjne online.

Kredyt konsolidacyjny online – to musisz wiedzieć

Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak kredyt, w którego ramach znajdują się spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, takich jak: pożyczki chwilówki, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, czy inne długi. Co ważne, w ramach kredytu konsolidacyjnego można połączyć kilka długów w jeden, dzięki czemu spłaca się jedną, wygodną ratę.

Jak się okazuję, kredytów konsolidacyjnych udziela spora grupa banków, takich jak chociażby Alior Bank, który oferuje jeden z najlepszych i najbardziej popularnych kredytów konsolidacyjnych na rynku. Innym popularnym produktem jest równie Mini Ratka Konsolidacyjna dostępna w jednym z największych polskich banków – PKO BP.

Jak zdobyć tanią konsolidację – szybka droga do kredytu konsolidacyjnego

Tani kredyt konsolidacyjny rządzi się takimi samymi prawami jak pozostałe kredyty konsumenckie, a więc składa się z kilku elementów wpływających na jego ostateczny koszt. Warto wyróżnić tu m.in. oprocentowanie, prowizje za udzielenie konsolidacji, czy dodatkowe ubezpieczenie. Jak ocenić, czy dana oferta jest faktycznie atrakcyjna?

Warto przeanalizować RRSO tego kredytu, czyli wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Im niższe jest RRSO kredytu konsolidacyjnego, tym tańsza jest konkretna konsolidacja.

Kredyt konsolidacyjny online

Pożyczka konsolidacyjna ma na celu pomóc pożyczkobiorcy w spłacie innych pożyczek, które są zwykle droższe od niego. Mogą to być pożyczki gotówkowe, samochodowe lub ratalne. Dzięki pożyczkom konsolidacyjnym mamy możliwość pozbycia się naprawdę drogiego zobowiązania. Dzięki pożyczkom konsolidacyjnym mamy możliwość znacznego obniżenia kosztów zadłużenia i ich miesięcznych obciążeń. Kredytobiorca zyskuje również wiele wygody. Jeśli spłacasz ratę kredytu w jednym banku raz w miesiącu zamiast wielu rat w różnych bankach.

Kredyty konsolidacyjne bez tajemnic – warto wiedzieć

Jednym z lepszych kredytów konsolidacyjnych oferowanych obecnie przez banki jest kredyt konsolidacyjny Getin Bank. Oferta jest na tyle interesująca, że ​​oferuje konkurencyjne stopy procentowe. Pożyczkobiorca może zaciągnąć zobowiązania do kwoty 200 000 PLN. Getin Bank oferuje klientom okres kredytowania do 9 lat. Największą zaletą jest niższa stawka zamiast wielu stawek w różnych bankach. Pożyczkobiorcy mają możliwość ubiegania się o dodatkową kwotę pożyczki. Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi średnio 20% rocznie. Oferta bez napojów oferowana przez bank BPH ma wysoki priorytet w rankingu kredytów konsolidacyjnych. Ludzie, którzy już skorzystali z tej oferty, uznają, że jest to bank przyjazny klientom.

Warunki pożyczki konsolidacyjnej można negocjować. Bank oferuje bardzo atrakcyjne oprocentowanie i możliwość rozłożenia spłaty na okres do 10 lat. Bardzo dużą zaletą oferty jest możliwość uzyskania dodatkowej gotówki, którą można wykorzystać na dowolny cel.

Spośród ofert pożyczek konsolidacyjnych na uwagę zasługuje pożyczka oferowana przez Alior Bank. Bank cieszy się wysokim poziomem zaufania wśród klientów, a jego oferta jest jedną z najpopularniejszych na rynku. Oprocentowanie pożyczki można obniżyć nawet o 60%, co nie jest możliwe w wielu bankach.

Wybierając tę ​​ofertę, mamy możliwość nie tylko obniżenia stóp procentowych, ale także wypłaty gotówki w ciągu jednego dnia. Jest to pożyczka konsolidacyjna, z której mogą korzystać klienci o dobrej zdolności kredytowej. Średnia stopa procentowa w Alior Banku wynosi 5,9% rocznie. Klienci mają możliwość zebrania dodatkowych pieniędzy, które mogą wydać na dowolny cel. Maksymalna kwota zobowiązania wynosi do 200 000 PLN. Średnia RRSO wynosi 8% rocznie. W styczniu 2018 r. Oferta Alior Banku, a w szczególności pożyczka konsolidacyjna, zajęła pierwsze miejsce. Kredyt ekspresowy Banku Pekao zajął drugie miejsce.

Konsolidacja w kilku krokach

Zacznijmy od ogólnej koncepcji konsolidacji. Jest to po prostu połączenie wielu zobowiązań w jeden. Dlaczego stosuje się konsolidację kredytu gotówkowego? Przede wszystkim ze względów organizacyjnych. Pożyczkobiorca z licznymi długami w różnych miejscach po prostu marnuje dużo czasu na komunikowanie się z instytucjami finansowymi.

Po drugie, konsolidacja umożliwia przedłużenie okresu spłaty przy jednoczesnym obniżeniu stawki miesięcznej, co może mieć pozytywny wpływ na ogólną wydajność gospodarstwa domowego. Aby skutecznie przeprowadzić konsolidację, musisz wcześniej poinformować bank o problemach. Dzięki temu narzędziu masz możliwość przelewu na konto bankowe zamiast wielu. W rezultacie wiele dodatkowych kosztów znika w bankach.

Prosta konsolidacja kredytów – wskazówki dla zadłużonych

Konsolidacja zazwyczaj uniemożliwia komornikowi przejęcie aktywów. Dla wielu osób jest to jedyny sposób na uratowanie się. W żadnym wypadku nie należy konsolidować. To i tak jest dość trudne, ponieważ …